free web creation software

Bystaviken
Vårt lilla paradis!

Vår lilla vik ligger på Östra Lagnö .
En ö med broförbindelse till Ljusterö.
Vi brukar säga att det är så långt ut i skärgården,
som man kan komma med bil.
Området Bystaviken består av 8 fastigheter,
där vår lilla vik är hjärtat i området och som utgör en naturlig träffpunkt.
De åtta fastigheterna äger tillsammans udden och
marken längs vattnet i en samfällighet.
Som vår närmaste granne har vi Östra Lagnö naturreservat med fina strövområden.


Mobirise

ÖstraLagnöOm man vill vidga vyerna så ligger Bystaviken på Östra Lagnö.
En ö med broförbindelse till Ljusterö.
Ön är 4.5 km lång och 1,5 km bred.
Här finns ca 30 bofasta och 150 sommarboende.